Področja delovanja

CMSR opravlja temeljne in aplikativne raziskovalne, svetovalne, informativne, dokumentacijske, promocijske, izobraževalne, publicistične in posredniške dejavnosti na področjih, pomembnih za mednarodno razvojno sodelovanje.

Mednarodno razvojno sodelovanje

CMSR je institucija, ki Vladi Republike Slovenije in vsem resornim ministrstvom zagotavlja rešitev za načrtovanje in izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja.

več

Ekonomske analize in raziskave

Pospešujemo mednarodno trgovino in internacionalizacijo slovenskih podjetij z več kot 50-letnimi izkušnjami pri pripravi različnih vrst ekonomskih analiz in raziskav.

več

Publicistika, pravne raziskave in analize

Spremljamo vse spremembe slovenske poslovne zakonodaje, pomembne za tuje poslovneže, tolmačimo zakone in pripravljamo prilagojene analize pravnega ter poslovnega okolja v Sloveniji.

več