Ekonomske analize in raziskave

Country risk

Namen

Pospeševati mednarodno menjavo in internacionalizacijo slovenskih podjetij, pri čemer ima CMSR več kot 50-letno tradicijo na področju priprave različnih vrst ekonomskih analiz in raziskav.
 

Naš pristop

V Sloveniji in regiji imamo najdaljšo tradicijo ocenjevanja državnega tveganja (angl. country risk), pri čemer uporabljamo lastno metodologijo.

Primeri ekonomskih analiz in raziskav
 

Ocenjevanje državnega tveganja

V okviru raziskav in analiz je najpomembnejša dejavnost Oddelka ekonomskih raziskav ocenjevanje prognoz razvoja in izdelava ocen državnega tveganja (angl. country risk assessments). CMSR ima v Sloveniji in regiji najdaljšo tradicijo ocenjevanja državnega tveganja in ima edini lastno metodologijo, primerljivo z metodologijami mednarodnih bonitetnih hiš.

Dobro poznavanje tveganj v mednarodnem poslovanju je predpogoj za prodor in nastop podjetij na tujih trgih, pri čemer je ocena državnega tveganja tista ključna analiza, ki združuje vse potrebne informacije. Ocenjevanje državnega tveganja je pomembna faza procesa ocenjevanja in izbire izvoznih oziroma naložbenih destinacij. CMSR-jeva metodologija ocenjevanja državnega tveganja je bila izdelana leta 1986, do danes pa večkrat pregledana ter posodobljena in dopolnjena, da lahko odraža spremembe na mednarodnih finančnih trgih. CMSR državno tveganje ocenjuje s političnega, ekonomskega in finančnega vidika. Teža posameznega vidika se razlikuje glede na to, ali gre za kratko- ali srednjeročno oceno državnega tveganja. CMSR-jeve ocene državnega tveganja SID banka uporablja pri oblikovanju politike o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov.


Druge vrste analiz

Poleg ocen državnega tveganja CMSR pripravlja tudi različne vrste drugih analiz, ki spodbujajo internacionalizacijo slovenskih podjetij in so prilagojene potrebam naročnika. To so sektorske analize, strategije možnosti poglobitve gospodarskega sodelovanja z izbrano državo ali skupino držav, strategije vstopa na nov trg, identifikacija potencialnih novih trgov, tržne raziskave, izvozni načrti, študije izvedljivosti, ekonomske analize za izbor lokacij za odprtje veleposlaništev Republike Slovenije ali gospodarskih predstavništev v tujini in drugo. CMSR ima razvite metodologije tudi za tovrstne analize, poleg tega ima nabor zunanjih strokovnjakov, ki občasno sodelujejo pri izvedbi določenih vrst analiz.