O nas

Center za mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) je samostojna raziskovalna in svetovalna neprofitna organizacija na področju mednarodnih ekonomskih odnosov, katerega korenine segajo v 60. leta 20. stoletja.

Republika Slovenija in SID banka sta soustanovila CMSR za splošno koristni namen na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. CMSR je zavod, ki ga upravlja Svet Centra in vodi direktor.

CMSR opravlja temeljne in aplikativne raziskovalne, svetovalne, informativne, dokumentacijske, promocijske, izobraževalne, publicistične in posredniške dejavnosti na področjih, pomembnih za mednarodno razvojno sodelovanje.

V skladu z Zakonom o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči RS je CMSR izvajalec tehnično - operativnega dela bilateralnega mednarodnega razvojnega sodelovanja RS.

Slovenskim podjetjem CMSR nudi vse vrste storitev in informacij, ki jih potrebujejo pri identifikaciji najobetavnejših trgov ter razvijanju strategij in operativnih programov nastopov v tujini. Po drugi strani zainteresiranim tujim naročnikom CMSR posreduje analize in informacije o Sloveniji in njenem trgu.

Raziskovalna in analitična dejavnost CMSR je usmerjena predvsem v gospodarstva in trge posameznih držav, v njihovo zakonodajo, ki ureja gospodarske odnose s tujino in v poglabljanje bilateralnega sodelovanja teh držav s Slovenijo.

Beige Minimalist Aesthetic Wedding Photographer Facebook Cover (1)


Kontakt

CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ
Kardeljeva ploščad 1
1000 Ljubljana
Slovenija
tel.: 01/235 07 80
e-mail: 
TRR: 02085-0016723747
ID: SI91841917


Dokumenti

Statut CMSR

Program CMSR za izvajanje MRS v obdobju 2022-2024 potrjen na seji Sveta Centra _3. dopolnitev_november 2023.pdf

Program CMSR za izvajanje MRS v obdobju 2024-2025 potrjen na seji Sveta Centra _marec 2024.pdf

Obvestilo posameznikom po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov_CMSR.pdf

 

Spoznaj ekipo

Maja Čargo

Strokovna sodelavka na oddelku mednarodnega razvojnega sodelovanja

  +386 1 235 07 80

  +386 1 235 07 88