Projekti

Ta seznam projektov omogoča javni dostop do vseh projektov CMSR in njihovih najpomembnejših parametrov. Projekti so razvrščeni kronološko. Poiščete jih lahko z uporabo ključnih besed ali z izbiro posameznih držav v vnaprej določenih iskalnih poljih.

Seznam projektov je bil posodobljen dne: 21.07.2024
Projekt
Država
Področje
Začetek
Konec
Info
Status
Vzpostavitev kompostne sheme v občini Kamenica
Kosovo
Varovanje okolja
2024
2026
V teku
Izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih zgradbah Občine Aračinovo
Severna Makedonija
Varovanje okolja
2024
2024
V teku
Podpora upravljanju rečnih bazenov v Keniji s pomočjo satelitske tehnologije in digitalnih modelov
Kenija
Pitna voda in komunalna ureditev
2023
2025
V teku
Izgradnja deponije gradbenih odpadkov v Občini Žabljak
Črna gora
Varovanje okolja
2023
2025
V teku
Čiščenje odpadnih voda v povodju Dojranskega jezera
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2023
2025
V teku
Vzpostavitev trajnostne oskrbe z vodo v Gradiški
Bosna in Hercegovina
Pitna voda in komunalna ureditev
2023
2025
V teku
Izgradnja hidroelektrarne B na jezu Kneževo
Severna Makedonija
Energetika
2023
2024
V teku
Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Žitomislići
Bosna in Hercegovina
Pitna voda in komunalna ureditev
2023
2024
V teku
Sanacija kontaminiranih lokacij v Poslovni coni Banja Luka
Bosna in Hercegovina
Varovanje okolja
2023
2024
V teku
Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni, 2. faza
Gruzija
Varovanje okolja
2023
2024
V teku
Zmanjšanje vodnih izgub v občini Kočani
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2023
2024
V teku
Energetska prenova vrtca in okoljsko ozaveščanje najmlajših v občini Štip
Severna Makedonija
Energetika
2023
2024
V teku
Nadgradnja informacijskega sistema upravljanja s pitno vodo v Ugandi
Uganda
Pitna voda in komunalna ureditev
2022
2024
V teku
Priprava in uvajanje digitalizacije v Državnem arhivu Republike Severne Makedonije
Severna Makedonija
Digitalizacija
2022
2024
V teku
Rekonstrukcija javne razsvetljave v mestu Vrnjačka Banja
Srbija
Energetika
2022
2024
V teku
Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave v Žitomirju
Ukrajina
Pitna voda in komunalna ureditev
2019
2024
V teku
Izgradnja čistilne naprave na območju Bjelašnice in Igmana
Bosna in Hercegovina
Pitna voda in komunalna ureditev
2018
2024
V teku
Sortirna linija za mešane odpadke Donji Vakuf
Bosna in Hercegovina
Varovanje okolja
2017
2024
V teku
Postavitev solarnih panelov v Krivi Palanki
Severna Makedonija
Energetika
2023
2024
Zakjučeno
GangaSat (kartiranje poplavnih območij)
Indija
Pitna voda in komunalna ureditev
2022
2023
Zakjučeno
Prenova Hidrosistema Zletovica
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2022
2023
Zakjučeno
Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Gradiška
Bosna in Hercegovina
Energetika
2022
2023
Zakjučeno
Sanacija območja obrata Phenol v industrijski coni Lukavac
Bosna in Hercegovina
Varovanje okolja
2020
2021
Zakjučeno
Postavitev modularne šole v Albaniji
Albanija
Izobraževanje
2020
2022
Zakjučeno
Ukrepi za trajnostno rabo gozdov v občini Adigeni
Gruzija
Varovanje okolja
2019
2023
Zakjučeno
Rekonstrukcija javne razsvetljave v občini Žabljak
Črna gora
Energetika
2019
2020
Zakjučeno
Opremljanje bolnišnic v Keniji
Kenija
Zdravje
2019
2021
Zakjučeno
Rekonstrukcija in nadgradnja obrata za čiščenje pitne vode Alagovac v občini Nevesinje
Bosna in Hercegovina
Pitna voda in komunalna ureditev
2019
2022
Zakjučeno
Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Petnjica
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2019
2022
Zakjučeno
Izgradnja RČN za komunalne odpadne vode v naselju Andrijevica
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2018
2022
Zakjučeno
Revitalizacija in avtomatizacija obstoječih vodooskrbnih objektov v občini Probištip
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2018
2019
Zakjučeno
Avtomatizacija primarnih toplotnih postaj
Srbija
Energetika
2018
2019
Zakjučeno
Oblikovanje in izvedba pilotnega modela decentralizirane kompostne sheme v občini Priština
Kosovo
Varovanje okolja
2018
2022
Zakjučeno
Sanacija, rekonstrukcija in izgradnja vodovodne mreže na Žabljaku
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2017
2021
Zakjučeno
Rekonstrukcija javne razsvetljave Kraljevo
Srbija
Energetika
2017
2020
Zakjučeno
Inštalacija energetsko varčne Led razsvetljave v Tetovu
Severna Makedonija
Energetika
2017
2019
Zakjučeno
Metodologija za evalvacijo infrastrukture za zagotavljanje kvalitete za fotovoltaične obnovljive energijske tehnologije v Bosni in Hercegovini
Bosna in Hercegovina
Energetika
2017
2018
Zakjučeno
Metodologija za evalvacijo infrastrukture za zagotavljanje kvalitete za vetrne obnovljive energijske tehnologije v Bosni in Hercegovini
Bosna in Hercegovina
Energetika
2017
2018
Zakjučeno
Sistem zaščite delavcev z nadzorom kakovosti zraka v rudniku Kakanj v Bosni in Hercegovini
Bosna in Hercegovina
Rudarstvo
2017
2018
Zakjučeno
Izgradnja rastlinske čistilne naprave za naselje Pishkash Veri, Prrenjas
Albanija
Pitna voda in komunalna ureditev
2017
2017
Zakjučeno
Metodologija za ocenjevanje infrastrukture kakovosti za male hidroelektrarne (MHE) in druge obnovljive vire v Bosni in Hercegovini
Bosna in Hercegovina
Energetika
2016
2018
Zakjučeno
Izgradnja naprave za čiščenje odpadnih voda na Zlatiboru
Srbija
Pitna voda in komunalna ureditev
2016
2022
Zakjučeno
Opremljanje športnih objektov v občini Doboj
Bosna in Hercegovina
Izobraževanje
2016
2016
Zakjučeno
Sanacija deponije v Plavu
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2016
2022
Zakjučeno
Rastlinska čistilna naprava za naselje Vranjina
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2016
2019
Zakjučeno
Sanacija deponije v Korci
Albanija
Varovanje okolja
2016
2019
Zakjučeno
Upravljanje okoljske in turistične infrastrukture v javni lasti v občini Žabljak
Črna gora
Vlada in civilna družba
2016
2018
Zakjučeno
Nabava komunalnega vozila in zabojnikov
Črna gora
Varovanje okolja
2016
2017
Zakjučeno
Pogozdovanje v občini Ersekë
Albanija
Varovanje okolja
2016
2017
Zakjučeno
Aktivnosti za zaščito okolja in demonstracijski okoljski projekti
Albanija
Varovanje okolja
2016
2017
Zakjučeno
Študija izvedljivosti za sisteme E-112
Severna Makedonija
Vlada in civilna družba
2016
2016
Zakjučeno
Izgradnja čistilne rastlinske naprave za mesto Šavnik
Črna gora
Varovanje okolja
2015
2017
Zakjučeno
Sonaravna sanacija deponije komunalnih odpadkov na Žabljaku
Črna gora
Varovanje okolja
2015
2017
Zakjučeno
3D GIS, Kosovo
Kosovo
Vlada in civilna družba
2015
2020
Zakjučeno
Izdelava Akcijskega plana energetskega sektorja Črna gora za obdobje 2015-2019
Črna gora
Energetika
2015
2016
Zakjučeno
Nabava smetarskega vozila
Srbija
Varovanje okolja
2015
2015
Zakjučeno
Nabava specializiranega komunalnega vozila
Bosna in Hercegovina
Varovanje okolja
2015
2015
Zakjučeno
Ureditev hudournikov na Topčić polju
Bosna in Hercegovina
Pitna voda in komunalna ureditev
2015
2021
Zakjučeno
Ureditev in upravljanje rekreacije na reki Tari
Črna gora
Vlada in civilna družba
2014
2016
Zakjučeno
Izgradnja dveh bioloških čistilnih naprav za odpadno vodo v okrožju Straseni
Moldavija
Pitna voda in komunalna ureditev
2014
2015
Zakjučeno
Ustanovitev Centra za poklicno izobraževanje in usposabljanje
Albanija
Izobraževanje
2014
2016
Zakjučeno
Izgradnja sortirnice na Žabljaku
Črna gora
Varovanje okolja
2014
2016
Zakjučeno
Opremljanje športne dvorane v občini Novo Sarajevo
Bosna in Hercegovina
Izobraževanje
2014
2014
Zakjučeno
Avtomatizacija in daljinski nadzor transportnega sistema in sistema odvodnjavanja v jamah pogona Haljinići, II. faza
Bosna in Hercegovina
Rudarstvo
2014
2014
Zakjučeno
Zaščita okolja in razvoj Unsko-sanskega kantona z uporabo ekoremediacij
Bosna in Hercegovina
Varovanje okolja
2013
2015
Zakjučeno
Opremljanje otroškega igrišča v Baru
Črna gora
Izobraževanje
2013
2013
Zakjučeno
Trajnostno izboljšanje življenjskih pogojev za RAE v Djakovici, Kosovo
Kosovo
Vlada in civilna družba
2013
2013
Zakjučeno
Vzpostavitev referenčnega akreditacijskega laboratorija v Bosna in Hercegovina za proučevanje kakovosti naftnih derivatov
Bosna in Hercegovina
Drugo
2013
2016
Zakjučeno
Obnova čistilne naprave za pitno vodo v občini Štip
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2013
2014
Zakjučeno
Izdelava prostorskega načrta za večnamenske akumulacije na reki Morači
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2012
2014
Zakjučeno
Izgradnja in opremljanje športne dvorane – druga faza projekta »Dopolnitev vsebin v hotelu Gorske oći na Žabljaku«
Črna gora
Izobraževanje
2012
2014
Zakjučeno
Izgradnja prestreznega kanala in ureditev prečiščevanja odpadnih vod v občini Žabljak
Črna gora
Pitna voda in komunalna ureditev
2012
2013
Zakjučeno
Ekoremediacije kot strategija razvoja Črne gore
Črna gora
Varovanje okolja
2012
2016
Zakjučeno
Izgradnja in oprema Agencije za zdravila in medicinska sredstva Črne gore
Črna gora
Zdravje
2012
2013
Zakjučeno
Video nadzor prestolnice Cetinje
Črna gora
Drugo
2012
2016
Zakjučeno
Izgradnja čistilne naprave za pitno vodo za Občino Probištip
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2012
2013
Zakjučeno
Oprema športne dvorane v občini Pale
Bosna in Hercegovina
Izobraževanje
2012
2012
Zakjučeno
Vzpostavitev pogojev za trajni razvoj občin vzhodne planske regije
Severna Makedonija
Varovanje okolja
2012
2015
Zakjučeno
Izdelava študije za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije v občini Breza
Bosna in Hercegovina
Pitna voda in komunalna ureditev
2011
2014
Zakjučeno
Študiji izvedljivosti v mestu Berane
Črna gora
Drugo
2011
2012
Zakjučeno
Oprema (pohištvo, didaktični materiali, zunanji rekviziti) novih vrtcev v Banja Luki
Bosna in Hercegovina
Izobraževanje
2011
2011
Zakjučeno
Izgradnja modularne šole v Občini Ilinden
Severna Makedonija
Izobraževanje
2011
2012
Zakjučeno
Izgradnja tovarne briketov, Občina Medvedja
Srbija
Varovanje okolja
2011
2014
Zakjučeno
Oprema doma za ostarele (pohištvo, medicinska oprema) Gerontološki Center Slateks Slatina
Bosna in Hercegovina
Zdravje
2011
2012
Zakjučeno
Izdelava Vzorčne študije temeljnih parametrov za projektiranje malih hidroelektrarn
Črna gora
Energetika
2011
2014
Zakjučeno
Prva faza projekta dopolnitev vsebin v Hotelu Gorske oči na Žabljaku
Črna gora
Drugo
2010
2014
Zakjučeno
Izvajanje sporazuma o energetski skupnosti in razvoj IT sistema infrastrukture energetskega sektorja
Črna gora
Energetika
2010
2012
Zakjučeno
Opremljanje športne dvorane v Policijski akademiji v Danilovgradu
Črna gora
Izobraževanje
2010
2011
Zakjučeno
Elektroveličina – oprema meroslovnih laboratorijev
Bosna in Hercegovina
Drugo
2010
2012
Zakjučeno
Modernizacija izkoriščanja mineralnih surovin - avtomatska metanometrijska centrala Breza
Bosna in Hercegovina
Rudarstvo
2010
2011
Zakjučeno
Opremljanje Zgodovinskega inštituta Črne gore
Črna gora
Izobraževanje
2010
2011
Zakjučeno
Tehnološka linija sortiranja sekundarnih odpadkov za Soligorski center upravljanja z odpadki
Belorusija
Varovanje okolja
2010
2011
Zakjučeno
Modernizacija tehnoloških procesov in uvajanje sistema daljinskega nadzora vjamah pogona Haljinići
Bosna in Hercegovina
Rudarstvo
2010
2011
Zakjučeno
Izdelava glavnega rudarskega projekta za odpiranje, pripravo in izkoriščanje premoga v nahajališču Mariovo
Severna Makedonija
Rudarstvo
2010
2013
Zakjučeno
Tehnična pomoč za srbsko lesno in pohištveno industrijo
Srbija
Drugo
2010
2011
Zakjučeno
Postavitev in zagon reciklažnega centra za komunalne odpadke v Herceg Novem
Črna gora
Varovanje okolja
2010
2011
Zakjučeno
Izdelava študije za potrebe prostorsko urbanističnega plana glavnega mesta Podgorica
Črna gora
Drugo
2010
2012
Zakjučeno
Oprema s pohištvom zgradbe Mestne knjižnice Radosav Ljumović v Podgorici
Črna gora
Izobraževanje
2009
2011
Zakjučeno
Dostava, montaža in puščanje v pogon treh transformatorskih postaj na območju Pirot
Srbija
Energetika
2009
2013
Zakjučeno
Izdelava zakonodajnih podlag za pravno ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (tehnična pomoč) v Bosni in Hercegovini
Bosna in Hercegovina
Varovanje okolja
2009
2011
Zakjučeno
Sanacija industrijskega okoljskega bremena rafinerije OKTA, Skopje
Severna Makedonija
Varovanje okolja
2009
2011
Zakjučeno
Izdelava zakonodajnih podlag za pravno ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo (tehnična pomoč) v Republiki Makedoniji
Severna Makedonija
Varovanje okolja
2009
2011
Zakjučeno
Izdelava nacionalne strategije za upravljanje z vodami v Republiki Makedoniji
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2009
2012
Zakjučeno
Izgradnja komunalne čistilne naprave Skopje
Severna Makedonija
Pitna voda in komunalna ureditev
2009
2017
Zakjučeno
Izdelava zakonodajnih podlag za pravno ureditev ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo v Republiki Srbijaiji
Srbija
Varovanje okolja
2009
2011
Zakjučeno
Modernizacija izkoriščanja mineralnih surovin - avtomatska metanometrijska centrala Kakanj
Bosna in Hercegovina
Rudarstvo
2009
2009
Zakjučeno
Razvoj informacijskega sistema Agencije za zavarovalni nadzor Republike Srbijaske
Bosna in Hercegovina
Vlada in civilna družba
2009
2010
Zakjučeno
Opremljanje osnovnih in srednjih šol ter Centralne Narodne knjižnice v Cetinju
Črna gora
Izobraževanje
2008
2009
Zakjučeno
Opremljanje občinskih objektov v Občini Zenica
Severna Makedonija
Vlada in civilna družba
2008
2008
Zakjučeno
Postavitev in oprema laboratorija za raziskavo materialov
Kosovo
Drugo
2007
2010
Zakjučeno
Izgradnja novega modula davčnega informacijskega sistema – modul za davčno računovodstvo
Črna gora
Vlada in civilna družba
2006
2009
Zakjučeno