V Črni gori smo zagotovili čiščenje odpadnih voda za 500 prebivalcev z zgrajenim mokriščem

30. 9. 2017

V kraju Šavnik je Republika Slovenija sofinancirala izgradnjo rastlinske čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda. Rastlinske čistilne naprave so zanesljive in na naravi temelječe rešitve za čiščenje odpadnih voda. Njegova gradnja temelji na lokalnih materialih in virih.

Rastlinska čistilna naprava je sestavljena iz dveh neprepustnih bazenov, napolnjenih s prodom in zasajenih s trstičjem. Odpadne vode se čistijo z mehanskimi in biološkimi postopki. Vzdrževanje čistilne naprave obsega košnjo trstičja enkrat letno in odstranjevanje usedlin v pred usedalniku enkrat na dve leti, kar pomeni, da so stroški vzdrževanja minimalni.

Z izvedbo projekta smo pripomogli k zmanjšanju onesnaževanja okolja in k večji zdravstveni varnosti prebivalcev. Zgrajena rastlinska čistilna naprava je stroškovno učinkovita in enostavna za vzdrževanje. Deluje lahko brez ali z zelo malo energije in lahko čisti tako odpadne vode kot tudi blato iz čistilnih naprav. Reka Bukovica, ki tvori čudovito kanjonsko pokrajino, je recipient prečiščene odpadne vode. Z varovanjem reke in njene biotske raznovrstnosti ostaja turistični razvojni potencial občine visok in lahko lokalnim prebivalcem zagotovi uspešne zaposlitvene možnosti.

Več o mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Črna Gora _slika 1