V Keniji smo prispevali k izboljšanju zdravstvenih storitev v 3 bolnišnicah

31. 3. 2021

Kenijci še naprej umirajo zaradi slabo vodenega sistema primarne zdravstvene oskrbe, neustrezne higiene in pomanjkanja zdravstvene ozaveščenosti. Glavni vzroki smrti so HIV/aids, mrtvorojenost in druge perinatalne bolezni, pljučnica, tuberkuloza, okužbe z drisko in malarija. Zdravstveni sistem je ekonomsko in kadrovsko močno podhranjen. Kenija namreč za zdravstvo na prebivalca v povprečju nameni 8 evrov na leto, kar je bistveno manj od priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (30 evrov na leto). Na nekaterih bolnišničnih oddelkih so postelje v zelo slabem stanju, zaradi izrazitega pomanjkanja postelj pa si morajo bolniki (tudi porodnice) včasih celo deliti posteljo.

Republika Slovenija je s sodobno bolnišnično opremo opremila tri zdravstvene ustanove: Visoko šolo za zdravstvene vede, Univerza v Nairobiju, Kampus nacionalne bolnišnice Kenyatta, Nacionalno referenčno bolnišnico za poškodbe hrbtenice in Referenčno bolnišnico okrožja Kericho.

Z novo opremo bolnišnice nudijo kakovostnejše zdravstvene storitve, med drugim tudi porodnicam. V okviru projekta so bolnišnično osebje usposobili tudi za uporabo opreme. Projekt je bil izveden v sodelovanju z Vlado Republike Madžarske.

Več o mednarodnem razvojnem sodelovanju

Kenija