Slovenija podprla izvedbo okoljskih projektov v Severni Makedoniji in na Kosovem

4. 7. 2024

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je uradno podprlo izvedbo dveh ključnih projektov, ki bosta prispevala k izboljšanju kakovosti življenja ter varovanju okolja v Severni Makedoniji in na Kosovem.

Izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih zgradbah v Severni Makedoniji

Prvi projekt, z naslovom "Izboljšanje energetske učinkovitosti v javnih zgradbah", bo izveden v občini Aračinovo v Severni Makedoniji. V sklopu tega projekta bodo nameščeni fotovoltaični sistemi za proizvodnjo električne energije in zamenjani ogrevalni sistemi v treh javnih stavbah. Poleg teh tehnoloških izboljšav bo izvedena tudi obsežna izobraževalna kampanja o energetski učinkovitosti in obnovljivih virih energije, namenjena lokalnemu prebivalstvu. Projekt bo prispeval k zmanjšanju porabe energije in povečal uporabo obnovljivih virov, s čimer bo izboljšal okoljske razmere v regiji.

green energy 1

Vzpostavitev kompostne sheme v občini Kamenica na Kosovem

Drugi projekt, "Vzpostavitev kompostne sheme v občini Kamenica", bo vzpostavil kompostarno za krožno ravnanje z biološkimi odpadki. Ta inovativna iniciativa bo omogočila ozelenitev mesta, povečala ekološko osveščenost prebivalcev in prispevala k trajnostnemu razvoju. Kompostarna bo omogočila predelavo bioloških odpadkov v koristno kompostno zemljo, kar bo dodatno zmanjšalo odpadke in izboljšalo kakovost mestnega okolja.

canva-variety-of-food-waste-MAFGcftHtzI 1

Oba projekta bosta sofinancirana iz Podnebnega sklada Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. S tem Republika Slovenija nadaljuje svojo zavezanost k spodbujanju trajnostnega razvoja in ekološke ozaveščenosti v regiji ter prispeva k globalnim prizadevanjem za varovanje okolja in boju proti podnebnim spremembam.