CMSR v Keniji

27. 2. 2024

Direktor Centra Dejan Prešiček se je s partnerji in predstavniki podjetja SPACE-SI, Ministrstva za zunanje in evropske zadeve RS in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo na univerzi Jomo Kenyatta v glavnem mestu Kenije, Nairobiju  pogovarjal o poteku in skupnih ciljih projekta Podpora upravljanju rečnih bazenov s pomočjo satelitske tehnologije in digitalnih modelov.

IMG-a85fa7d399991774d637b610f4504279-V

Kenija, ki ima 48 milijonov prebivalcev, se sooča z ogromnimi izzivi pri upravljanju vodnih virov. 85 odstotkov države velja za sušno ali pol sušno. Vodni viri so izrazito neenakomerno porazdeljeni. Tretjina vodnih virov se nahaja izven države, njihovo upravljanje pa je vzrok številnih meddržavnih sporov. Podnebne spremembe povzročajo vedno hujše poplave in suše, ki se odražajo v slabši kmetijski proizvodnji, ki ima v BDP relativno visok, 22-odstotni delež, zaposluje pa kar 75 odstotkov delovne sile. V sklopu projekta bodo na podlagi pridobljenih satelitskih posnetkov Sentinela in Nemo-HD za kritična področja ekosistemov pripravili njihove digitalne dvojčke. Pri t.i. digital twin modelih gre za napredna računalniška orodja, ki omogočajo numerične analize medsebojnih fizikalnih vplivov med vodo, prstjo, vegetacijo in človeško infrastrukturo v kopenskih, rečnih in morskih ekosistemih. Digitalni dvojčki bodo predstavljali osnovo za spremljanje in medsektorsko upravljanje povodij v večjih porečjih kenijskih rek, vključno z rekami Omo, Mara, Lumi in Dawa ter okoli Victorijinega jezera in jezera Turkana. V projektu bodo razvite tri pilotne tehnološke demonstracije za tri osnovne tipe ekosistemov v goratih predelih ob izviru rek, v poplavnih ravnicah in na degradiranih območjih vodnih zajetij. Namen projekta je zagotoviti ustrezne satelitske tehnologije in digitalne modele, ki bodo odločevalcem omogočili dostop do čim bolj objektivnih podatkov o okolju in izdelavo celostnih analiz ekosistemov.

IMG-8a20557a02de9775de9b7087dd3a8041-V

Rezultati projekta:

-       pridobljeni satelitski podatki

-       pripravljeni digitalni dvojčki ekosistemov

-       izvedene 3 tehnološke pilotne demonstracije

-       izvedene komunikacijske aktivnosti (vzpostavljena osrednja točka ConduitE@motions, seminar, kongres)

Cilji projekta:

-       zagotoviti napredno orodje za upravljanje vodnih virov

-       omogočiti trajnostno upravljanje vodnih virov

-       blaženje podnebnih sprememb

IMG-d9479a0d347b86dc324653362364f428-V

Mednarodno razvojno sodelovanje izvajamo v državah v razvoju predvsem na prednostnih območjih Zahodnega Balkana, evropskega sosedstva in Podsaharske Afrike, s poudarkom na najmanj razvitih državah.