Obisk predstavnikov mesta Prnjavor, "Male Evrope"

14. 2. 2024

Župan mesta Prnjavor Darko Tomaš je skupaj z Ljubišo Sibinčićem, predstavnikom Komunalnog preduzeća "Vodovod" a.d. Prnjavor obiskal Center za mednarodno sodelovanje in razvoj - CMSR v zvezi s predstavitvijo projektnega predloga "Izboljšanje oskrbe z vodo in razširitev vodovodnega sistema".

Mesto Prnjavor se nahaja v severnem delu Republike Srbske v Bosni in Hercegovini in ga odlikuje izrazita podjetniška tradicija. Hrbtenico razvoja Prnjavora sestavljajo mala in velika podjetja na področju predelave kovin, živilske industrije, predelave lesa, usnjarstva in obutve, proizvodnje gradbenega materiala.

IMG-99383858d4470d5d69afee5c97f0ee32-V

Prnjavor je še posebej znan pod imenom "Mala Evropa", saj ga naseljujejo predstavniki treh konstitutivnih narodov in trinajstih narodnih manjšin, kar je dober primer sobivanja, medsebojne strpnosti in enotnosti.

Uravnotežen razvoj je ena glavnih prioritet lokalne uprave Prnjavor, ki oblikuje in izvaja aktivnosti in projekte s trajnostnim vplivom na okolje.

Prepogosti izpadi električne energije in močno okvarjene vodne črpalke predstavljajo ključni izziv z dolgoročnimi posledicami za pridobivanje vode celotnemu delovanju mesta Prnjavor.

Dobava vode se popolnoma ustavi, kar predstavlja neposredno grožnjo javnemu zdravju, ogroža zdravje in splošno varnost prebivalcev. Prav tako je ogroženo gasilstvo, saj izpadi dobave vode otežujejo boj proti izrednim razmeram ter onemogočajo zadostno zaščito življenj in premoženja.

Rešitev predstavlja izgradnja vodovodnega sistema v ruralnih krajih Gornja Mravica, Lišnja in Galjipovci ter priključitev le tega na glavni vodovod, izgradnja distribucijskega rezervoarja v Kljunića Brdo in izgradnja črpališča, z namenom povečanja pritiska črpanja vode.