Nova klasifikacija državnega tveganja (»country risk«) OECD

13. 2. 2024

2.2.2024 je bila objavljena najnovejša klasifikacija držav glede na državno tveganje (»country risk«) po metodologiji OECD:

https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/documents/cre-crc-current-english.pdf

  • Klasifikacija 4 držav se je izboljšala: Črna gora se je premaknila iz razreda 7 v razred 6, Gruzija iz razreda 6 v razred 5, Katar iz razreda 3 v razred 2, Oman pa iz razreda 5 v razred 4.
  • Klasifikacija se uporablja v povezavi s Sporazumom o minimalnih premijah za uradne izvozne kredite.
  • Tveganje države zajema tveganje transferja in konvertibilnosti (to je tveganje, da vlada uvede kapitalski ali devizni nadzor, ki podjetjem ali posameznikom preprečuje pretvorbo lokalne valute v tujo in/ali prenos sredstev upnikom zunaj države) ter tveganje višje sile (npr. vojne, razlastitve, revolucije, državljanski nemiri, poplave, potresi itd.).
  • Skupina strokovnjakov za tveganja držav iz izvoznih kreditnih agencij (tudi iz Slovenije) se večkrat letno sestane, da posodobi tveganje držav in njihovo klasifikacijo. Ti sestanki so organizirani tako, da se zagotovi, da se vsaka država pregleda, kadar koli se opazi bistvena sprememba, in sicer vsaj enkrat na leto. Seznam razvrstitev držav glede na tveganje je javno dostopen in po vsakem sestanku objavljen na spletni strani OECD, vendar so sami sestanki ter izmenjave in razprave, ki potekajo, strogo zaupni.
  • Razvrščanje tveganj držav poteka z uporabo dvostopenjske metodologije: kvantitativnega modela (»Country Risk Assessment Model« - CRAM) in kvalitativne ocene, ki jo posredujejo strokovnjaki za tveganje držav članic OECD in ki upošteva še dejavnike, ki jih model ne vključuje. To lahko privede do prilagoditve ocene države (navzgor ali navzdol) v primerjavi z rezultati CRAM. O vsaki prilagoditvi morajo strokovnjaki doseči soglasje.
  • CMSR ima lastno metodologijo ocenjevanja državnega tveganja, ki upošteva tako kvantitativni (osnove metodologije so podobne modelu CRAM) kot kvalitativni vidik.