CMSR je 15.11.2023 izdal novo oceno državnega tveganja: INDIJA

17. 11. 2023

CMSR ima lastno metodologijo za ocenjevanje državnega tveganja (country risk), s pomočjo katere po naročilu pripravljamo ocene državnega tveganja za katerokoli državo.

Države razporedimo v pet razredov:

A: minimalno srednjeročno državno tveganje

B: zelo omejeno srednjeročno državno tveganje

C: omejeno srednjeročno državno tveganje

D: visoko srednjeročno državno tveganje

E: zelo visoko srednjeročno državno tveganje

CMSR Indijo ocenjuje bolje kot velike tri bonitetne agencije. Moody's Indijo ocenjuje z oceno Baa3 s stabilnim izgledom, Fitch z oceno BBB- s stabilnim izgledom, SP Global pa z oceno BBB- s stabilnim izgledom. Vse tri ocene so, če jih prevedemo na skupno numerično lestvico in primerjamo s CMSR-jevo lestvico, enake, Indija pa bi se prevedeno na CMSR-jevo metodologijo uvrstila v zgornji del razreda z visokim srednjeročnim državnim tveganjem (na meji z omejenim). Ocene treh bonitetnih agencij se sicer uvrščajo v investicijski razred, vendar na meji s špekulativnim. Indija se s temi ocenami ne strinja in je že večkrat javno izrazila nestrinjanje, saj meni, da bi se morala uvrstiti višje v investicijski razred, najmanj v kategorijo A (kar bi bilo po CMSR-jevi metodologiji na meji med omejenim in zelo omejenim tveganjem). EIU Indijo ocenjuje bolje, podobno tudi CMSR. Glede na metodologijo CMSR se Indija uvršča v razred držav z omejenim srednjeročnim državnim tveganjem (do zelo omejenega tveganja ji manjka samo 1 točka).

Srednjeročno politično tveganje ocenjujemo kot omejeno, ekonomsko kot omejeno (na meji z zelo omejenim), finančno pa kot zelo omejeno. Na splošnih volitvah aprila-maja 2024 pričakujemo ponovno zmago Indijske ljudske stranke (BJP), Narendra Modi pa bo ohranil svoj položaj. To bo pomenilo kontinuiteto sedanjih političnih in gospodarskih usmeritev in zmanjšuje tveganja za vlagatelje. Rast indijskega BDP bo srednjeročno ostala visoka – v prihodnjih petih letih bo po napovedih letno povprečno znašala 6 odstotkov. Gospodarska politika je usmerjena v spodbujanje domačega gospodarstva, k temu pa bo pripomogla tudi izboljšana infrastruktura. Bolj privlačno investicijsko in poslovno okolje bo privedlo do večjega dotoka neposrednih tujih naložb v predelovalno industrijo, vendar pa bo Indija zaradi birokracije, počasnega napredka pri strukturnih reformah in težavah pri pridobivanju zemljišč še naprej zaostajala za gospodarstvi jugovzhodne Azije pri privabljanju neposrednih naložb v proizvodne dejavnosti z visoko dodano vrednostjo.

indija

 

Indija je druga najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica Slovenije v Aziji, vendar v trgovinski bilanci beležimo visok primanjkljaj. Indijska vlada izboljšuje poslovno okolje in nudi posebne spodbude tujim vlagateljem v 25 gospodarskih panogah, kar predstavlja priložnosti tudi za slovenska podjetja. Ker je vloga države v indijskem gospodarstvu še vedno zelo visoka, je pri prodoru slovenskih podjetij na indijski trg in pri vzpostavljanju gospodarskih vezi zelo pomembna, in na indijski strani tudi dobrodošla, prisotnost predstavnikov slovenske vlade in veleposlaništva.

Srednjeročno oceno državnega tveganja Indije lahko naročite na: info@cmsr.si

Več informacij: darja.zlogar@cmsr.si